A few notes to Agnieszka Komorowska's article Sinological Essay on Norwid ("Studia Norwidiana" 2011, no. 29) on my book Cyprian Norwid and the Thought and Poetics of the Middle Kingdom
Kilka uwag do artykułu dr Agnieszki Komorowskiej Esej sinologiczny o Norwidzie

Krzysztof Andrzej Jeżewski
2017 Studia Norwidiana  
doi:10.18290/sn.2016.34-14en fatcat:z6egeoe4lfcqxpmkhykdpm5rmy