Βελτιστοποίηση συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας στον φωτισμό τούνελ

Αναστάσιος Γεωργίου Τριανταφυλλίδης
2008
Η εργασία αυτή ασχολείται με ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας το οποίο βρίσκει εφαρμογή στον φωτισμό των τούνελ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν κάποιες τεχνικές οι οποίες ρυθμίζουν την ποσότητα φωτός στο τούνελ.
doi:10.26262/heal.auth.ir.113449 fatcat:s7xserwltjczxos2fdabzrvdb4