Küçük Asya daki Livia Portreleri

Serap Erkoç
2016 Cedrus  
Öz: Bu çalışmada, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki en önemli eyaletlerinden birisi olan Küçük Asya'da ele geçmiş Livia portreleri tipolojik acıdan ele alınacaktır. Söz konusu eserler, bugüne kadar Livia portrelerini konu alan birçok çalışmada ele alınmıştır. Ancak konu ile ilgili en kapsamlı ve güncel yayın, E. Bartman'a aittir. Araştırmacı yayınında adı geçen coğrafyadaki portreleri Marbury Hall tipinin birer varyantı olarak kabul etmiştir. Ancak tarafımızca yapılan gözlemler, bu portrelerin
more » ... umtipini de ayırt edici özelliklerine sahip olduklarını ve hatta bu iki tipe yabancı unsurları da taşıdıklarını ortaya koymuştur. Makalede öncelikli olarak bu iki tipin ayırt edici özelliklerinden bahsedilecek, ardından Küçük Asya eserlerinin bu tiplerin hangi özellik/özelliklerine sadık kalınarak uygulama bulduğu üzerinde durulacak ve yabancı unsurlar için de öneriler sunulacaktır. Abstract: This article treats from a typological perspective the portraits of Livia, portraits originating from the major eastern provinces of the Roman Empire, as also from Asia Minor. These portraits have already been analysed in scholarly works. In this respect E. Bartman has presented the most recent and comprehensive scientific analysis. The author has stated that the portraits in question were variants of the Marbury Hall statuary type. However, observation shows these portraits carry the characteristics of more than one portrait-type, for example of the Fayum type. In addition, they have completely different elements from this type. The following article first addresses the differences between the two types and subsequently, the question is discussed, as to which characteristics of these types can be observed in the Livia portraits from Asia Minor. Finally, the postulated different elements arestated. Anahtar Kelimeler: Livia • Portre • Marbury Hall Tipi • Fayum Tipi • Küçük Asya
doi:10.13113/cedrus/201612 fatcat:fgn5gu7ijvflffhtkhclwew434