Heterojunction organic solar cells with Rubrene as electron transporting layer

Li Yan-Wu, Liu Peng-Yi, Hou Lin-Tao, Wu Bing
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.1248 fatcat:3meiof6owvht7c4yrqy2xdpll4