Koncepcja slow city i jej wdrażanie w małych miastach obszaru metropolitalnego. Przykład Murowanej Gośliny i Schneverdingen

Urszula Kaczmarek
2019 Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna  
Głównym celem pracy jest opis i ocena wdrażania koncepcji slow city w małych miastach, położonych w strefach oddziaływania dużych miast. Podmiotem badań są dwa miasta: Murowana Goślina w aglomeracji poznańskiej (Polska) i Schneverdingen w obszarze metropolitalnym Hamburga (Niemcy). Analizie poddano zasoby lokalne obu miast, takie jak: walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe, funkcje gospodarcze, infrastruktura społeczna i turystyczna oraz polityki miejskie związane z uzyskaniem
more » ... ązane z uzyskaniem certyfikatu członkostwa w organizacji międzynarodowej, jaką jest sieć Cittaslow. Stwierdzono szereg podobieństw wymienionych zasobów przy jednoczesnym ich różnym wykorzystaniu jako czynników rozwoju lokalnego. Na podstawie wyników badań społecznych (wywiady z przedstawicielami władz lokalnych i ankieta wśród mieszkańców) wykazano, że w procesie wdrażania idei slow city kluczową rolę odgrywają elementy kapitału społecznego, w tym wiedza i determinacja władz lokalnych oraz świadomość i zaangażowanie mieszkańców.
doi:10.14746/rrpr.2019.48.08 fatcat:e6ng67fznndjphebt3iypwkmta