Gydytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių ir subjektyvios sveikatos įvertinimas

Rasa Žutautienė, Ričardas Radišauskas, Rūta Ustinavičienė, Jolita Kirvaitienė
2014 Sveikatos mokslai  
Raktažodžiai: stresas, gydytojų sveikata, gydytojų psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe. Santrauka Psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai yra pagrindiniai, sąlygojantys pasitenkinimą darbu, o drauge ir darbo kokybę. Skiriama daug su darbu susijusių psichosocialinių rizikos veiksnių gydytojų darbe, iš kurių galima paminėti: pernelyg įtemptą darbo grafiką, didelius reikalavimus darbe, didelį darbo krūvį, darbo -atlygio neatitikimą, dėl to vystosi stresas. Moksliniais tyrimais nustatyta,
more » ... yrimais nustatyta, kad dauguma gydytojų sergantys eina į darbą ir ligą gydosi patys. Dažniausi nustatyti sveikatos sutrikimai yra: galvos skausmas, miego sutrikimai, "perdegimo" darbe sindromas. Įvadas Susidomėjimas negatyvaus elgesio, streso pasireiškimais darbo vietoje pastaruoju metu didėja, tai rodo mokslinės publikacijos. Išsamiai gydytojų psichosocialinė aplinka, darbo krūviai Lietuvoje dar nėra tyrinėti. Intensyviai ir ilgai veikiant negatyviems psichosocialiniams veiksniams atsiranda sveikatos sutrikimų, padidėja klaidų rizika, nelaimingų atsitikimų darbe, konfliktų darbe tikimybė, kokybės praradimas, silpnėja paskata dirbti. Stresas darbe -darbuotojo reakcija į nepalankius darbo aplinkos sąlygų, darbo reikalavimų, darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojų tarpusavio santykių ir/ar santykių su darbdaviu psichosocialinius veiksnius [1]. Psichosocialiniai rizikos veiksniai tiriami taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, kompetentingų tarptautinių organizacijų (Pasaulio sveikatos organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos ir kt.) nustatytas arba įstaigoje įdiegtas psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodikas. Yra daugybė publikacijų, nagrinėjančių slaugytojų darbo aplinką, sveikatą, tačiau trūksta tyrimų, kurie vertina gydytojų darbo sąlygas bei sveikatos problemas. Tačiau tyrimų, susijusių su gydytojų patiriamu stresu darbe, Lietuvoje trūksta. Carayon pateikia apibūdinimą, kaip aplinkos veiksniai veikia žmogų darbe (1 paveikslas), kur svarbiausi fizinės PSYCHOSOCIAL ENVIRONMENTAL FACTORS AND SUBJECTIVE HEALTH EVALUATION AMONG PHYSICIANS R. Žutautienė, R. Radišauskas, R. Ustinavičienė, J. Kirvaitienė Key words: occupational stress, psychosocial risk factors, health of physicians. Summary Psychosocial risk factors are the important occupational factors, that impacts job satisfaction and also job quality. There are a lot of psychosocial risk factors such as strain job schedule, high job demands, inadequacy between efforts and reward, in physician work environment. Scientific studies confirmed significant relations between mentioned risk factors and development of occupational stress. According to analyzed scientific studies the big amount of physicians still working even though they are sick or curing the disease themselves. The most common reactions in to occupational stress are head ache, sleep disturbance and burnout syndrome. Correspondence to: rasa.zutautiene@lsmuni.lt Gauta 2014 -05-04
doi:10.5200/sm-hs.2014.038 fatcat:tmpoq3dgy5em3jhnkwnzou2bm4