Czech Opera in Vienna in the Context of the Time - with Special Reference to the Performance of Blodek´s Opera In the Well in Vienna
Česká opera ve Vídni v kontextu doby - se zvláštním zřetelem k vídeňskému uvádění Blodkovy aktovky V studni

Vlasta Reittererová, Hubert Reitterer, Viktor Velek
2012 Musicologica Olomucensia  
doi:10.5507/mo.2012.006 fatcat:vk2v4qhxpzdurayrcngy6srbam