Peculiarities of the radiation-induced bystander effect manifestation in human peripheral blood lymphocytes due to action of astaxantine

S.R. Rushkovsky, Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, D.A. Kurinnyi, O.M. Demchenko, M.A. Pilinska, National Research Center for Radiation Medicine of the NAMS of Ukraine, Kyiv, National Research Center for Radiation Medicine of the NAMS of Ukraine, Kyiv, National Research Center for Radiation Medicine of the NAMS of Ukraine, Kyiv
2019 Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Dopovidi: naukovyi zhurnal  
Вплив іонізуючого випромінювання характеризується не тільки первинними, але й вторинними ефектами, одним з яких є ефект свідка (bystander effect). Радіаційно-індукований ефект свідка можна визначити як здатність опромінених клітин призводити до морфологічних, фізіологічних та геномних змін у клітинах, які не підпадають під дію іонізуючої радіації, але якимось чином контактують з опроміненими. Вважається, що в реалізації цього про цесу важливу роль відіграють вільні радикали кисню [1, 2] .
more » ... ючи з 2015 р. нами досліджуються радіопротекторні властивості астаксантину -каротиноїду з групи ксантофілів, найбільш потужного з відомих на сьогодні антиоксидантів природного походження [3], істотною перевагою якого є відсутність токсичності та мутагенної активності [4] . В експериментах in vitro нами було показано значне зменшення цитогенетичних ефектів іонізуючої радіації в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК) людини під дією астаксантину [5] . Найбільш вірогідно радіопротекторний ефект астаксантину пояснюється активацією апоптозу в субпопуляції клітин, які мають сублетальний
doi:10.15407/dopovidi2019.09.082 fatcat:pcr3neqqjvc5lef3yuqpwjz7uu