Antifungal activity of the esssential oil of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) on the growth of isolates of Candida albicans
Antifungalna aktivnost etarskog ulja Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) na rast izolata Candida albicans

Mirjana Marčetić, Dragana Božić, Marina Milenković, Mirjana Kovačević, Nada Kovačević
2019 Arhiv za farmaciju  
Ispitivano je delovanje etarskih ulja korena, herbe i ploda devesilja, Seseli rigidum iz dve prirodne populacije na 28 izolata Candida albicans i jedan standardni soj C. albicans ATCC 10259. Sojevi C. albicans koji su korišćeni u ovom ispitivanju izolovani su iz orofaringealnog brisa, vaginalnog i/ili cervikalnog brisa, brisa oka, brisa rane, fecesa i urina. Ispitivani sojevi su pokazali visok stepen rezistencije prema delovanju kontrolnog antimikotika flukonazola, a u nešto manjoj meri i
more » ... manjoj meri i amfotericina B. Etarska ulja devesilja, primenjena u koncentracijama 50-200 μg/ml, uzrokovala su inhibiciju rasta ispitivanih sojeva (28,6-46,4% testiranih sojeva). Inhibitorni efekat na tri soja C. albicans ostvaren je sa etarskim uljem korena, sa oba lokaliteta, već pri koncentraciji od 50 μg/ml. Dominantno jedinjenje u ovim etarskim uljima je predstavljao falkarinol (57,5% i 88,8%). Slabiju aktivnost su ispoljila etarska ulje herbe i ploda devesilja, koja su u koncentraciji od 100 μg/ml inhibirala rast pojedinih ispitivanih sojeva. Kod etarskog ulja ploda uočeno je nešto izraženije delovanje etarskog ulja populacije iz Brđanske klisure, koje je sadržalo veću količinu α-pinena i β-felandrena, a manju količinu sabinena. Dobijeni rezultati su pokazali da etarska ulja korena, herbe i ploda devesilja ispoljavaju značajnu antifungalnu aktivnost na pojedine rezistentne sojeve C. albicans.
doi:10.5937/arhfarm1902067x fatcat:mu2f2cpfdrcu3jqddklay2kmjq