Yarının Öğretmenleri Acil Durumda Hayat Kurtarmaya Hazır mı?

Gülçin Gülmez-Dağ
2019 Elementary Education Online  
It is beyond dispute that immediate and proper first-aid in cases of emergency plays a vital role in saving lives. At schools, teachers happen to be the first witnesses to sudden injuries and illnesses and are expected to confidently and efficiently respond to such cases of emergency to preserve students' health. Therefore, whether teachers believe in themselves that they can implement correct first aid measures is quite critical. Therefore, through utilizing a new measure (The First Aid
more » ... he First Aid Self-Efficacy Scale), the present study intends to (1) assess tomorrow's teachers' first aid self-efficacy levels, (2) to identify whether significant differences exists among participants who received different types of first-aid trainings (1: no training, 2: course in the elementary school curriculum, 3: driving course, 4: voluntary professional training) in terms of their efficacy beliefs, and (3) to investigate the effect of gender on teacher candidates' first aid self-efficacy levels. To address the research questions, a paired t-test and two one-way MANOVAs were conducted, and descriptive statistics have been provided. The results reveal that tomorrow's teachers failed to believe in themselves especially when complex first aid measures are needed. Moreover, those who voluntarily attended first aid training programs were found to be significantly more self-efficacious. Male participants were discovered to feel more competent to initiate first aid interventions in case of sudden injuries and illnesses. To overcome the evident hesitancy to step into action in cases of emergency, more systematic and meticulous first aid training needs to be embedded in educational programs, particularly teacher education programs. Öz. Acil durumlarda ivedi ve doğru ilk yardım desteğinin hayat kurtarmadaki önemi tartışmasızdır. Okullarda ani gelişen yaralanma ve hastalıklara şahit olan öğretmenlerden öğrencilerin sağlığını korumaları ve bunu yaparken de etkin ve kendinden emin olarak harekete geçmeleri beklenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin kendilerine bu konuda ne kadar güvendikleri uygun ilk yardım tekniklerini uygulayabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Yeni bir ölçme aracını kullanarak (İlk Yardım Öz-Yeterlik Ölçeği) bu çalışmanın amacı (1) yarının öğretmenlerinin ilk yardım öz-yeterliklerini ölçmek, (2) alınan ilk yardım eğitim türlerinin arasında öz-yeterlik açısından fark olup olmadığını görmek, (1: eğitimsiz, 2: ilköğretim programındaki ilk yardım dersleri, 3: direksiyon dersleri, 4: gönüllü olarak alınan profesyonel eğitim), ve (3) cinsiyetin öğretmen adaylarının ilk yardım öz-yeterlik algılarındaki etkisini belirlemektir. Bu araştırma sorularına yanıt bulmak için bir ilişkili ölçümler t-testi ve iki Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmış ve betimsel istatistikler sunulmuştur. Sonuçlar öğretmen adaylarının özellikle karmaşık ilk yardım gerektiren durumlarda bilgi ve becerilerine güvenmediklerini ortaya koymuştur. Öte yandan gönüllü olarak ilk yardım eğitimi alan öğretmen adaylarının diğer eğitimlerden geçen katılımcılara göre anlamlı olarak daha yüksek ilk yardım öz-yeterlik inançlarına sahip oldukları görülmüştür. Buna ek olarak erkek katılımcıların ani gelişen yaralanma ve hastalık durumlarındaki ilk yardım öz-yeterliklerinin kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgularla desteklenen bu çalışma, acil durumlarda harekete geçmedeki çekimserliğin üstesinden gelmenin yolunun öğretmen adaylarına özellikle öğretmen yetiştirme programlarında planlı ve kapsamlı ilk yardım eğitimi verilmesinin gerekliliği gözler önüne koyulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sağlık eğitimi, ilk yardım, sosyal bilişsel kuram, sağlığı koruyucu davranış
doi:10.17051/ilkonline.2019.562071 fatcat:mmdggvphonhubdnk4rublwqqja