MOESM12 of Comprehensive profiling of alternative splicing landscape during cold acclimation in tea plant

Yeyun Li, Xiaozeng Mi, Shiqi Zhao, Junyan Zhu, Rui Guo, Xiaobo Xia, Lu Liu, Shengrui Liu, Chaoling Wei
2020 Figshare  
Additional file 12: Figure S4. Correlation analysis of AS transcriptions and sugar content.
doi:10.6084/m9.figshare.11664825 fatcat:4nbm3mgb6bbh3bf3mitulst6c4