Un apunte de Derecho privado sobre las cooperativas en el entorno agroalimentario

Laura Marín Cáceres
2021 Przegląd Prawa Rolnego  
Podmioty tworzone przez osoby, które łączą się, aby osiągnąć wspólny cel dzięki podejmowanym razem działaniom, są korzystną formą prowadzenia działalności w sektorze rolnym. Chodzi o spółdzielnie, które zapewniają korzyści każdemu drobnemu rolnikowi lub hodowcy. Ustrój prawny spółdzielni w Hiszpanii został uregulowany ustawą 27/1999 z 16 lipca 1999 r., choć istnieje też wiele niezależnych rozporządzeń przyjętych dla tego sektora. Przedstawione w artykule rozważania, dzięki przeprowadzonej
more » ... ie aspektów, takich jak przestrzeganie zasad przewodnich, struktura i funkcjonowanie tych podmiotów, podkreślają praktyczne znaczenie spółdzielni w sektorze rolniczym w Hiszpanii.
doi:10.14746/ppr.2021.29.2.15 fatcat:4mbusoqn3bca7dqralfl3goegy