Neurological progression and clinical outcome of branch athromatous disease (Results from the J-BAD registry)

Haruhiko Hoshino, Makoto Takagi, Yasumasa Yamamoto, Yasuhiro Ishibashi, Yasuo Terayama, Hidetaka Takeda, Norio Tanahashi, Tomohide Adachi, Yoshiharu Taguchi, Shutaro Takashima, Kortaro Tanaka, Keizo Yasui (+1 others)
2010 Rinsho Shinkeigaku  
Neurological progression and clinical outcome of branch athromatous disease (Results from the J-BAD registry)
doi:10.5692/clinicalneurol.50.919 pmid:21921510 fatcat:6yutdt3bpfgzlh5ww5xpkbormu