Międzynarodowe znaczenie żywności genetycznie modyfikowanej i jej rola w rozwiązywaniu ekonomiczno-społecznych problemów świata

Joanna Michalczyk
2016 Ekonomia XXI Wieku  
doi:10.15611/e21.2016.1.06 fatcat:r66ac4vonzegdo7zwkcoim3wqm