CİDDİ BOŞ ZAMAN ÖLÇEĞİNİN KISA FORMUNUN (18-MADDE) FAKTÖR YAPISININ TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNE YÖNELİK SINANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Utku IŞIK, Arslan KALKAVAN, Mehmet DEMİREL
2020 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
doi:10.33689/spormetre.693678 fatcat:c4l25idvt5hjlcrzzpa2nzy4r4