İşletmelerde Uzaktan Çalışanların Yönetilmesi: Lojistik Sektöründe Nitel Bir Alan Araştırması

Avni Zafer Acar, Pınar ACAR
2019 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
doi:10.25287/ohuiibf.587701 fatcat:mbhj5qfjjzfuxbogr3i4pqb45u