Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Ferenc Grezsa
2004 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  
ELÕZMÉNYEK Az egészség, illetve a lelki egészség elõmozdítását célul kitûzõ hazai kezdeményezések történetileg egybeestek a polgárosodás kibontakozásával. (Országos Egészségvédelmi Liga 1904, Lelki Egészségvédelmi Szövetség 1936. E folyamat a diktatúra idõszakában törést szenvedett. Nem egyszerûen a lélektan oktatása és mûvelése lehetetlenült el, de a mentális, illetve társadalmi problémák eltûnésébe vetett hit általában is a pártállami ideológia részévé vált. Így a különbözõ, mentálhigiénés
more » ... , mentálhigiénés szempontból is releváns szakmai, közösségi kezdeményezések a hetvenes évek elejétõl mintegy búvópatak módjára jöttek létre. (Telefonszolgálatok, teaházak, csöves klubok, életvezetési tanácsadások, képzési programok.) E segítõ szolgálatok tekintélyes része mintegy elõvételezve a mentálhigiéné késõbbi paradigmaváltását már akkor is az egészségügyön kívül, fõleg a közmûvelõdés, az egyházak, illetve különbözõ pedagógiai mûhelyek keretében mûködött. A nyolcvanas évek elején az akkori hatalom számára is nyilvánvalóvá (sõt alighanem riasztóvá) vált a különbözõ lelki egészségi problémák drámai elterjedése ennek nyomán a különbözõ szakmai próbálkozások számára is tágabb tér nyílott (Társadalmi Beilleszkedési Zavarok kutatás, Magyar Pszichiátriai Társaság megalakulása 1980). A Társaság Szociálpszichiátriai Szekciója 1985. évi beszámolója már a Mentálhigiénés munkacsoport tevékenységérõl is tájékoztatást adott. A nyolcvanas évek derekától a diktatúra bomlási folyamatának újabb típusú kísérõjelenségei ugyancsak elõsegítették a segítõ szolgálatok térnyerését (drogproblémák, munkásszállói viszonyok, menekült-kérdés).
doi:10.1556/mental.5.2004.4.5 fatcat:vdhsm6wr4zgnbehyvbuw7flsm4