TIPURI DE ANTRENAMENTE UTILIZATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII VOINłEI SPORTIVILOR DE PERFORMANłĂ TYPES OF TRAININGS USED IN ORDER TO DEVELOP HIGH PERFORMANCE SPORTMEN`S FORCE OF WILL

Niculescu Marian, Bucureşti
unpublished
Rezumat: Reglajul voluntar este deosebit de comlex şi include multe procese şi impulsuri psihice, dar nucleul său este reprezentat de voinŃă, proces psihic complex specific omului şi dezvoltat începând cu preşcolaritatea. VoinŃa este latura subiectivă cea mai importantă a autoreglajului (reglarea cognitivă, motivaŃională, afectivă, e.t.c.). Astfel procesele volitive sunt direct responsabile de reglarea conştientă a comportamentului iar nivelulde dezvoltare a voinŃei are influenŃă asupra
more » ... enŃă asupra întregii evoluŃii a sportivului de performanŃă. Lucrarea de faŃă pune la dispoziŃia celor interesaŃi (antrenori), cinci tipuri de antrenament pentru dezvoltarea voinŃei : 1. antrenamente obişnuite; 2. antrenamente de pregătire fizică; 3. antrenamente special programate pentru educarea voinŃei; 4. antrenament tip feed-before; 5. antrenamentul mantal.
fatcat:nqzmbnzn75ebpcjfk2pgk6wf7y