Antidiabetic Action Of Combined Medicine Glikverin In Terms Of Experimental Diabetes Mellitus Type 2

O M Chikitkina, N M Kononenko, V V Chikitkina, Lar'yanovskaya Y B
2015 Zenodo  
Chikitkina O M, Kononenko N M, Chikitkina V V, Lar'yanovskaya Y B. Antidiabetic action of combined medicine glikverin in terms of experimental Diabetes Mellitus type 2. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(2):11-22. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.14893 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%282%29%3A11-22 https://pbn.nauka.gov.pl/works/534378 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14893 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 –
more » ... 5X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, <s [...]
doi:10.5281/zenodo.14893 fatcat:wkrdhp5kf5cnrffnusn2hi2hcy