Hakk'ın Egemenliği ile Halkın Egemenliği Arasında İslamcılık

Abdül Samet Çelikçi
2018 İçtimaiyat  
Giriş "İslamcılık" ve "Demokrasi" esasen hem kendi içerisinde barındırdıkları gerilimler hem de birbiriyle ilişkisi bağlamında son derece tartışmalı, bir o kadar da önemli iki kavram olarak dikkati çekmektedir. Ahmet Ayhan Koyuncu'nun İslâmcılık ve Demokrasi adıyla Pınar Yayınları tarafından yayınlanan ve doktora tezine dayanan kitabı, İslamcılığın ve demokrasinin gerek kendi içlerindeki tartışmaları gerekse birbiriyle olan ilişkisini hem İslam dünyası genelinde hem de Türkiye özelinde
more » ... ele almaktadır. Fikri ve siyasal bir akım olarak İslamcılığın bir yönetim modeli ve/veya rejim olan demokrasi ile arasındaki "gerilimli" teorik ve tarihsel ilişkinin bilhassa Türkiye bağlamına odaklanan eser, söz konusu bu ilişkinin yalnızca dününü ve bugününü ortaya koyması bakımından değil, aynı zamanda geleceğine ilişkin ipuçları vermesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Koyuncu, dört bölümden oluşan kitabının birinci bölümünde (s. 19-56) demokrasi kavramını ele almaktadır. Yazarın bu bölümde demokrasinin hem kavramsal çerçevesini çizdiği hem de modellerine yer verdiği görülmektedir. Öncelikle, demokrasiyi kavramsal olarak katılımcılık, eşitlik ve özgürlük gibi temel nitelikler üzerinden analiz eden yazar, ardından demokrasi modellerini işlemektedir. Bu doğrultuda da Andrew Heywood'un sınıflandırmasını kullanan yazar, demokrasinin dört ayrı modelini klasik demokrasi, koruyucu demokrasi, kalkınmacı demokrasi ve halk demokrasisi başlıkları altında incelemektedir. Bunların yanı sıra, yazar, müzakereci demokrasi, radikal demokrasi, komüniteryan demokrasi ve düşük yoğunluklu demokrasi gibi demokraside yeni model arayışlarına da yer vererek bu bölümü sonlandırmaktadır.
doi:10.33709/ictimaiyat.472862 fatcat:3ikfes73hvcmrbc4m6l7gw2rcq