Geology of subaqueous volcanic rocks and stone material of historic buildings, in Otaru, Hokkaido

Kenji Nishina, Yoshiaki Matsuda, Hiroharu Matsueda, Katsuji Takeuchi, Takuya Ohgane, Yoshio Sugawara, Masazo Takami, Toru Kitajima
2019 Chishitsugaku zasshi  
doi:10.5575/geosoc.2018.0073 fatcat:axurfqg34fdsbljz73frrmxswu