Technology of sprayed concrete lining in support of underground mining facilities

Mirko Ivkovic, Mile Bugarin, Sead Softic
2012 Rudarski radovi Bor  
Izvod Ovde je obrađivana tehnologija ugradnje prskanog betona (torketiranje) u fazi podgrađivanja i osiguranja podzemnih rudarskih prostorija pri njihovoj izradi ili rekonstrukciji. Ovim se želi dati doprinos unapređenju ove tehnološke faze i pružiti informacije stručnoj javnosti o potrebi njene šire primene. Abstract This work gives a technology of sprayed concrete lining (guniting) at the stage of supporting and securing the underground mining facilities during their construction or
more » ... tion. This is a contribution to the improvement of this technological stage and providing the information to the professional community about the need for its wider use.
doi:10.5937/rudrad1202037i fatcat:k527dc2ozbbihiznglpx2eyasq