Ius et Administratio 1/2013 Master in Diplomatic Studies and International Relations

Wydział Prawa, Administracji Rzeszowskiego, Víctor Hugo, Ramírez Lavalle, Iberoamericana Universidad, Puebla
unpublished
Taking into account the number of arguments raised by different states and groups, responsible for contributing with elements that have permitted the adoption of urgent reforms by the United Nations Organisation (UNO), the predominance of a series of discrepancies is still perceived, ranging from determined defence of the national objectives and interests, by both powers and less developed countries, to the lack of a clear and agreed definition of different types of security to be included in
more » ... is reform. Considering the recent events which have arisen in several countries of the Middle East and Africa, it is convenient to briefly review the evolution of different concepts which have emerged on "human security", especially as this principle, that in its evolution has become "The Responsibility to Protect" (R2P,) has not yet been universally accepted, much less recognised as a part of the International Law. Nevertheless it could go as far as considerably affecting the National Sovereignty of States. Poszukiwanie prawnej zasadności w zakresie krótko-i średnioterminowego bezpieczeństwa człowieka Streszczenie Biorąc pod uwagę liczne argumenty podnoszone przez różne państwa i podmioty odpowiedzialne za przyjęcie pilnych reform Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), jest nadal widoczna przewaga serii pewnych rozbieżności, wahających się od zdecydowanej obrony narodowych celów i interesów, przez zarówno potężne, jak i słabiej rozwinięte państwa, aż po brak jasnej i uznanej definicji różnych typów bezpieczeństwa, które mają być zawarte w tej reformie.
fatcat:fp6duomjmvdhljnquixebdo5ju