Analysis of the influence of the time to maturity on the risk of the corridor call options
Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna

Ewa Dziawgo
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2015.48.3.67 fatcat:eu6xydqoa5fl3ojnymu6lwoqqq