Społeczno-gospodarcze uwarunkowania konsolidacji i dekonsolidacji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Grzegorz Maśloch
2014 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2014.332.14 fatcat:zr37glwwb5fdlm73nbudqj7mpi