Anadolu'da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri

Necdet AYSAL
2005 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  
ÖZET Köy Enstitüleri, Cumhuriyet aydınlanmasının eğitim alanındaki en özgün ve en çok ses getiren bir uygulamasıdır. Hazırlıkları 1935Hazırlıkları 'te başlatılıp 1937Hazırlıkları 'de denemesine girişilen enstitülerin, 1940da yasal bir zemine oturtulduğu görülmektedir. 17 Nisan 1940'da kabul edilen 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu'na göre, enstitülerin görevi sadece köy öğretmeni yetiştirmekle sınırlı kalmayıp, öğretmenle birlikte sağlık görevlileri, teknisyenler gibi meslek elemanları
more » ... elemanları yetiştirmekti. Köy Enstitüleri, kuruluş amaçlarının çok üstünde bir başarı göstermişlerdir. Köyün, kırsal alanlarda yaşayanların sorunlarını ortaya koyan ilerici bir kuşağın yetişmesini sağlamışlardır. Bu çalışmamızda Köy Enstitüleri'tıin kuruluş amaçları ve etkinlikleri vurgulanacak, Enstitülerin kapatılmasına yol açan olumsuz propaganda ve eleştiriler üzerinde durulacaktır. ABSTRACT Village Institutes are the most original and useful practice of Republic illumination. Preparation of Village Institutes started in 1935 and practices were began in 1937. In April 17th, 1940, it settled on a legal basement with the low #3803. ' Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü, Öğretim Görevlisi. NECDET AYSAL Accorditıg to the low, village institutes are not limited otıly to educatiotı of the teacher for their village, beside the teachers, they also give education for the medical employees, technicians ete. Village institutes are över successful then their target of foundation. They also provided the grew a young population to help the problems of the people who live in country. We will point out the target of foundation and activities of the Village institutes, also prevent the criticism and the negative propagandas about to elose of the village institutes.
doi:10.1501/tite_0000000047 fatcat:grvvpv7stbaidfbxqaqrkhgx5y