Laugier-Hunziker Syndrome: A Case Report

Omer Faruk Elmas, Okan Kizilyel, Mahmut Sami Metin, Haticetul Kubra Efe, Akin Aktas
2015 Istanbul Medical Journal  
Laugier Hunziker sendromu (LHS) nadir görülen, sebebi bilinmeyen ve selim seyirli bir mukokutanöz hiperpigmentasyon nedenidir. Sıklıkla oral mukoza, dudaklar ve tırnak tutulumu ile seyreder. Altta yatan herhangi bir sistemik hastalıkla ilişkili değildir ve premalign özellik göstermez. Tanı klinik olarak ayırıcı tanıya giren hastalıkların dışlanması ile konur. Burada tırnakta longitudinal melanonişi ve bukkal mukozada melanotik maküler lezyonlar ile LHS tanısı alan 53 yaşında bir kadın hasta
more » ... bir kadın hasta sunulmuştur. Bu sendrom nadir görüldüğü ve mukokutanöz pigmentasyona sebep olan diğer hastalıklarla ayırıcı tanısı önemli olduğu için bu olguyu sunmaya karar verdik. Anahtar Kelimeler: Laugier Hunziker sendromu, melanonişi, mukokutanöz pigmentasyon Laugier-Hunziker syndrome (LHS) is a rare, idiopathic, and benign cause of mucocutaneous pigmentation. Frequently, the oral mucosa, lips, and nails are involved. It is not associated with any underlying disease and is not premalignant. Diagnosis is confirmed by the exclusion of diseases that make mucocutaneous pigmentation. Herein, we have reported a 53-yearoldwoman diagnosed as having LHS, with longitudinal melanonychia and hyperpigmented macular lesions of the buccal mucosa. We reported this case, because this syndrome is rarely seen, and the differential diagnosis from other causes of mucocutaneous pigmentation is important.
doi:10.5152/imj.2014.76476 fatcat:olu65dijnzcyfhklcrtdgmvzie