Zonguldak İlinde Meyvecilik Yapan İşletmelerde Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanım Tercihleri ve Bilgi Kaynakları

Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ, Serdar ÇAKIR
2021 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Öz Tarımda üreticilerin teknik ve ekonomik konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olması; işletmelerde etkin kaynak kullanımı, gelirin ve yaşam standardının yükseltilmesini sağlayan önemli faktörlerden biridir. Araştırmanın amacı, meyvecilik yapan işletmelerde üreticilerin çevresel bilinç düzeylerine göre, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanım tercihlerinin ve bilgi kaynaklarının ortaya konulmasıdır. Veriler, Zonguldak ilinde meyvecilik yapan 125 işletmeyle yapılan anketlerden elde edilmiştir.
more » ... Araştırma sonuçlarına göre kimyasal gübre ve tarım ilacı satın alırken en fazla dikkat edilen faktörler, işletmeler ortalamasına göre fiyat, satış yeri ve son kullanım tarihidir. Gübre ve ilacın satış fiyatı, satış yeri ve son kullanma tarihi itibariyle, bilinç grupları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir. Ayrıca üreticiler gübre ve ilaç kullanımında geleneksel bilgi kaynaklarını, çevre sorunlarıyla ilgili olarak da modern bilgi kaynaklarını daha fazla tercih etmektedir. Üreticiler gübre ve ilaç kullanırken en fazla kendi bilgi ve tecrübesine göre hareket ederken, çevresel sorunlarda en fazla başvurulan bilgi kaynağı televizyondur. Günümüzde güçlü bilgi ve iletişim ağına rağmen, üreticilerin tamamının tarımsal bilgi akışını aynı hızda takip ettiği söylenemez. Bunun için, üreticilerin doğru bilgiye erişim ve bilginin uygulanmasıyla ilgili daha fazla bilinçlendirilmelerine ihtiyaç vardır. Abstract Having sufficient knowledge about technical and economic issues in agriculture is one of the most important factors of efficient resource use and increasing the income and living standards of farmers. The aim of the research is to reveal the preferences of chemical fertilizer and pesticide use and information sources in fruit growing farms according to the environmental awareness levels of the producers. The data were obtained from the surveys conducted with 125 fruit growing farms in Zonguldak province. According to the results of research, the most important factors when purchasing chemical fertilizers and pesticides are price, place of sale and expiration date according to the average of farms. The difference between consciousness groups was statistically significant in terms of sale price, place of sale, and expiry date of fertilizers and pesticides. In addition, the farmers preferred traditional information sources on fertilizer and pesticide use but modern information sources on environmental problems. While farmers acted according to their own knowledge and experience when using fertilizers and pesticides, television was the most frequently used information source in environmental problems. Nowadays, despite the strong information and communication network, it cannot be said that all producers follow the flow of agricultural information at the same speed. Therefore, there is a need to raise the awareness of producers to access correct information and its application.
doi:10.30910/turkjans.824649 fatcat:diwg6cudrfhlnfxnq5atawom4e