Żylne cewniki centralne zakładane z dostępu obwodowego (PICC) - analiza danych zgromadzonych w latach 2013-2015 w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku [thesis]

Anna Strzęciwilk
2019
Żylne cewniki centralne zakładane z dostępu obwodowego (PICC) -analiza danych zgromadzonych w latach 2013-2015 w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku Praca doktorska Promotor pracy dr hab. n. med. prof. nadzw.
doi:10.48745/ppm.kswb-v877 fatcat:2i43vsqfdrgqbeqzsx3rev6psq