Kommentarer efter genomläsning av Ola Tunanders Spelet under ytan

Av Gustafsson
unpublished
Fredsforskaren Ola Tunanders Spelet under ytan, med så kallad teknisk bevis-ning i nationalitetsfrågan rörande ubåtsoperationen mot Sverige 1982, är hans tredje bok om det som brukar benämnas Hårsfjärdenincidenten och som ägde rum i Stockholms skärgård i början av oktober 1982. 1 En av böckerna har gi-vits ut på engelska. 2 Därutöver har hans teori genom åren framförts i många tidningsartiklar, även internationellt. Ola Tunander är professor vid International Peace Research Institute (PRIO) i
more » ... nstitute (PRIO) i Oslo, så vad han skriver saknar inte betydelse för hur Sveriges utrikespolitiska historia i slutet av det kalla kriget kan komma att uppfattas, och då även utomlands. Massmedia tar tydligen gärna upp konspirationsteorier och sprider dem vidare. I höstas sände exem-pelvis Sveriges Televisions "Uppdrag granskning" ett halvtimmeslångt inslag med utgångspunkt i Tunanders teori. 3 Som framgår av undertiteln på den engelska framställningen-US and British submarine deception in the 1980s-går Tunanders teori ut på att 1980-talets ubåtskränkningar i huvudsak orsakades av USA och Storbritannien. Enligt honom utnyttjade Reagan-administrationen den sovjetiska grundstöt-ningen år 1981 i Blekinge skärgård-den så kallade U 137-incidenten i Gåse-fjärden. Administrationen påbörjade sålunda-parallellt med en pågående psykologisk krigföringsoperation mot Sovjetunionen-en motsvarande operation mot Sverige med syfte att få den svenska opinionen mer antisovjetisk och få Olof Palme att bedriva en mer västvänlig politik, allt enligt Tunander. Det är möjligt att viss undervattensverksamhet som pågick i svenska vatten hade ett annat ursprung, men huvuddelen av denna åstadkoms av Sovjetuni-onen. Kränkningarna passade in i övrig verksamhet som Sovjet riktade mot 1. Ola Tunander, Spelet under ytan: teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige, Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget, 16, Göteborg 2007. Mina kommentarer i det följande behandlar inte detaljer i de tekniska resonemangen, därför att det skulle kräva en arbetsinsats som jag inte är beredd att göra.
fatcat:uiqugdlaqrghthq4wqnomggocq