ІНТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19:

Alla Stepanovna Lobanova, Yana Volodymyrivna Zoska, Piotr Długosz
2020 Epistemological Studies in Philosophy Social and Political Sciences  
Метою наукової статті є з'ясування інтенцій українських студентів у період карантинних заходів щодо протидії розповсюдження пандемії Covid-19 та порівняння їх з інтенціями польських студентів, а також окреслення шляхів запобігання деструктивним настроям молоді в кризових епідеміологічних ситуаціях.У дослідженні використана авторська методологія польського соціолога професора П. Длугоша, яка зреалізована для опитування студентів Краківського Університету, а її адаптована версія – для опитування
more » ... країнських студентів 28 закладів вищої освіти України (25.03.2020-06.04.2020).Для вирішення цілей наукової роботи було уточнено поняття «інтенцій»; обґрунтовано їх базові індикатори та верифіковано їх у соціологічному вимірі наявного рівня і характеру інтенцій українських і польських студентів у критичній ситуації жорсткого карантину щодо протидії пандемії Covid-19.У роботі презентовано результати опитування українських студентів, порівняно із польськими студентами; з'ясовано, що інтенції українських і польських студентів практично ідентичні і носять у більшості з них конструктивний і оптимістичний характер; доведено, що вони виявляються через суб'єктивну оцінку розуміння ними критичності ситуації, потребу в систематичному оновленні інформації про стан розповсюдження захворюваності на коронавірус та протидії йому, здатність саморефлексувати і покладатися на власні сили у протистоянні з пандемією, умотивованість не піддаватися песимістичним настроям і відшукувати засоби підтримки доброго самопочуття у період карантину.Разом з тим з'ясовано, що третина українських і 40 % польських студентів відчувають сумнів у своїх силах і можливостях самостійно протистояти наслідкам пандемії і звертаються за допомогою до близьких людей або до вищих сил (Бога), а кожний десятий респондент відчуває панічні настрої стосовно існуючих загроз пандемії.У роботі окреслено дієві шляхи формування конструктивних інтенцій у студентів та молоді і перспективні напрямки подальших соціологічних досліджень з цієї проблематики. Стаття емпірична.
doi:10.15421/342012 fatcat:vturumslezbolayafwtxdl3yze