DE MUZISCHE PROFESSIONAL

Ed De Jonge
2019 Journal of Social Intervention: Theory and Practice  
Goed dat er sociale professionals zijn, mensen die zich beroepshalve inzetten voor het realiseren van sociale kernwaarden zoals sociale inclusie, sociale cohesie, sociale rechtvaardigheid, sociale participatie, sociaal welbevinden en sociale veiligheid. Samen met andere professionals -die zich inzetten voor waarden zoals gezondheid en recht -dragen zij bij aan de humanisering van onze wereld. Professionaliteit staat echter onder druk, niet in de laatste plaats door de invloed van andere
more » ... van andere modellen om werkzaamheden te organiseren (vgl. Freidson, 2001), zoals ambachtelijke aanpakken (focus op het hoe zonder zeggenschap over het wat en het waarom), bureaucratische bemoeienissen (werken volgens hiërarchisch aangestuurde procedures en protocollen) en commerciële contaminatie (werken binnen concurrentieverhoudingen op basis van kostenbewustzijn). Werken onder zulke wezensvreemde invloeden vraagt vooral dat professionals geïnspireerd blijven om hun waardenfocus te behouden. De kern van mijn proefschrift (De Jonge, 2015) vormde de identificatie, de conceptuele analyse en een verkenning van het praktische gebruik van een bonte verzameling van praktijktheorieën die ik B O O K S Bart van Rosmalen. Muzische professionalisering: Publieke waarden in professioneel handelen. Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2016, € 25,95, 256 pp, ISBN 978 90 8684 131 8 Suzan van Dieren, Sietske Dijkstra, Carolien Oostveen, Niek Pronk, Peter Rombouts, Michiel de Ronde & Bart van Rosmalen (Red.). Blad 2: Praktijken van Muzische Professionalisering: Jaarboek lectoraat Kunst en Professionalisering 2018-2019. Utrecht: Hogeschool voor de Kunsten, 2019, € 29,95, 444 pp, ISBN 978 90 6403 8754
doi:10.18352/jsi.630 fatcat:lv2aosenlbffnfpifqkqvnefme