ANALYSIS OF VARIOUS NVH SOURCES OF A COMBUSTION ENGINE ANALIZA RAZLIČITIH NVH IZVORA MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM

Amar Singh, Shubham Bharadwaj, Sunny Narayan
unpublished
The powertrain is the "heart" of a vehicle. It is the singular most expensive and most complex part of every vehicle. The powertrain consists of the engine, intake, and exhaust subsystems, and the transmission and drivetrain systems. The powertrain is one of the major sources of vehicle sounds and vibrations. In general, powertrain vibration and sound sources consist of the following: 1. Engine, including combustion-related sounds and vibrations, reciprocating unbalance, rotating unbalance,
more » ... kshaft torsional oscillations, etc; 2. Valve Train system, including valves, cam system, timing belt, or chain; 3. Accessories, including their unbalance and resonance; 4. Intake system and exhaust system vibrations; 5. Driveshaft first-order resonance; 6. Universal joint second-order bending vibrations and torsional vibrations; and 7. Axle vibrations due to gear tooth conjugation error, transmission error, pinion par eccentricity, slip-stick between pinion and ring gear, etc.In this work various sources of noise in an engine have been analyzed. Pregledni članak Sažetak: Pogonski sklop je 'srce' vozila. To je najskuplji i najsloženiji dio svakog vozila. Pogonski sklop sastoji se od motora, unosa i ispušnih podsustava te prijenosnih i pogonskih sustava. Pogonski sklop jedan je od glavnih izvora zvukova vozila i vibracija. Općenito, izvori vibracije i zvukova pogonskog sklopa sastoje se od sljedećeg: 1. motora, uključujući zvukove vezane uz izgaranje i vibracije, klipne neravnoteže, rotirajuće neravnoteže, torzijskih oscilacija koljenastog vratila...; 2. sustava razvodnog mehanizma, uključujući ventile, CAM sustav, razvodni remen ili lanac; 3. dodatnu opremu, uključujući i njezinu neravnotežu i rezonanciju; 4. vibracije usisnog sustava i ispušnog sustava; 5. rezonancija prvog reda vratila; 6. vibracija savijanja drugog reda kardanskog zgloba i torzijskih vibracija; i 7. vibracije osovine uslijed pogreške konjugacije zupčanika, pogreške u prijenosu, zupčanik prema ekscentričnosti, slip-stick gibanje između zupčanika i prstenastog zupčanika... U radu su analizirani različiti izvori buke u motoru.
fatcat:wdvqt3rttfhorifrdfeadwfcji