Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w "Tygodniku Ilustrowanym" z lat 1926–1930

Joanna Joachimiak-Prażanowska
2011 Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza  
Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w "Tygodniku Ilustrowanym" z lat 1926-1930 Kwestia wpływu języka rosyjskiego na polszczyznę (jego chronologii, zasięgu, zakresu) nie została jeszcze wyczerpująco opisana mimo istnienia stosunkowo bogatej literatury przedmiotu. Od kilku lat poznańska językoznawczyni Alicja Pihan-Kijasowa postuluje konieczność systematycznego badania wczesnych etapów tego oddziaływania, jego początki bowiem sięgają znacznie wcześniejszego okresu niż dość powszechnie kojarzone z
more » ... chnie kojarzone z rusyfikowaniem polszczyzny XIX stulecie 1 . Jej zdaniem "kontakty sięgają czasów głęboko przedrozbiorowych i nie wolno tego faktu bagatelizować" 2 . Badaczka zwraca jednak uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch spraw, a mianowicie oddzielenia wpływów rosyjskich na język ogólnopolski (rzeczywiście udokumentowanych od przełomu XVIII i XIX wieku) od wpływów "dotyczących tylko pewnych, i to niezbyt liczebnych, środowisk, ale wpływów [...] niebagatelnych" 3 . Pihan-Kijasowa skupia się na badaniu literatury pamiętnikarsko-wspomnieniowej, analizuje m.in. pamiętniki XVII-wiecznych dyplomatów posłujących do Rosji 4 oraz pamiętniki zesłańcze 5 .
doi:10.14746/pspsj.2011.18.1.7 fatcat:qxihpkpjezfhjew6wvbawamovm