Evaluation of IWM-PL model – a polish application for life cycle assessment of waste management systems
Ocena modelu IWM - PL – polskiej aplikacji do analizy cyklu życia systemów gospodarki odpadami

Katarzyna Grzesik-Wojtysiak
2013 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
doi:10.7862/rb.2013.41 fatcat:yendlmqoqfdqtffw3qfusqel44