"Pomoc materialna dla studentów i doktorantów" Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej, Toruń, 16–18 czerwca 2014 r

Jacek Pakuła, Krzysztof Czarnecki
2014 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej, Toruń, 16-18 czerwca 2014 r. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom to nieodłączny element systemu szkolnictwa wyższego. Świadczenia te, finansowane przede wszystkim z dotacji budżetowych, mogą mieć charakter socjalny lub motywacyjny. Udzielane są zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń, a także aktów prawa wewnętrznego -statutów i regulaminów pomocy materialnej. Niestety, stopień skomplikowania regulacji prawnych, występujące
more » ... wnych, występujące w nich luki i nieścisłości, a także częste nowelizacje są źródłem licznych problemów praktycznych. Wychodząc naprzeciw wskazanym trudnościom, w dniach 16-18 czerwca br., odbyła się w Toruniu -już po raz trzeci -ogólnopolska konferencja szkoleniowa pt. "Pomoc materialna dla studentów i doktorantów". Wydarzenie to zgromadziło blisko 150 uczestników, reprezentujących uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk z całego kraju. Przybyli
doi:10.12775/pbps.2014.024 fatcat:dcs36n4divfwlphpcmh2n2pona