YERELLİK ÖĞELERİ İÇİNDE KÜRESELLEŞEN YÖNETMEN: FERZAN ÖZPETEK

Berna Küçük, İrem Kahyaoğlu
2013 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
Çok kültürlü olunca kafandaki açılar değişiyor. Bir yere ait olup aslında her yere ait olmak çok güzel." (Ferzan Özpetek) GİRİŞ Yaşamakta olduğumuz çağın en önemli kavramlarından/ olgularından birinin "küreselleşme" olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dünya üzerindeki farklı ülkelerin, insanların, kültürlerin birbirleriyle etkileşim halinde bulunması, farklı ekonomilerin ortak temeller üzerine kurulması anlamına gelen "küreselleşme" kavramı, kendini tamamlamak için başka kavramları da
more » ... avramları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu kavramlardan en önemlisi belki de "yerellik" kavramıdır. Birbirlerinin "zıttı" olarak birbirini tamamlayan bu iki kavram, gündelik yaşamdan siyasete, sanata kadar her yerde bireyin karşısına çıkmakta, hatta bireyi etkisi altına almaktadır. "Yerellik" kavramı, anlamını hem karşıtlıktan hem de görelilikten almaktadır. Dünyanın günümüzde yaşadığı dönüşümü ile ilgili oluşturulan söylemlerde yerel terimi iki karşıtlık içinde yer bulmaktadır. Yerel, ya "küresel X yerel" ya da "ulusal X yerel" zıtlığı içinde yani bir kavram çiftinin bir tarafı olarak tanımlanmaktadır. Ancak diğer yandan bu kavram çiftlerinin, içlerinde göreliliği barındırdığının da belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü bu görelilik içinde yerelin karşıtı küresel olabildiği gibi ulusal da olabilmektedir. Ama başka bir açıdan bakıldığında ulusal, küreselin karşıtı olan bir yerel olarak da var olabilmektedir. Sosyolog İlhan Tekeli'nin de belirttiği gibi, bütün değiştikçe, yerel de değişmektedir. Her birey doğduğunda kendini bir yerellik içinde bulmaktadır. Yaşamın devingenliği içinde yaşanılan yerellikler değişebilmektedir. Ancak sonuçta her zaman içinde yaşanılan bir yerellik vardır. Günümüzde var olan yerellik kavramındaki yaklaşımlarda yerel, küreselin karşıtı olarak değerlendirilmektedir. Küresel olan kapital, mal, imaj vb. akımların olduğu bir uzamdır. Bir kimliğe sahip değildir ve aynı zamanda kimliksizleştiricidir de. Bu zeminde küresel yerele The
doi:10.7456/10302100/007 fatcat:mqaktdhpavbolaswierm3fcsve