A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators

Ruslan Sobolevskyi, Aleksey Vaschuk, Oleksandr Tolkach, Valentyn Korobiichuk, Volodymyr Levytskyi
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Проведено варіограмний аналіз основних показників якості каолінів. Розроблено методику геостатистичного підрахунку запасів Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів із врахуванням сортової диференціації для підвищення ефективності управління якістю сировини. Встановлено основні типи взаємозв'язків між показниками якості каолінів. Визначено об'єми покладу каоліну Велико-Гадоминецького родовища за промисловостями і сортами. Запропоновано методику оцінки похибки визначення обсягів
more » ... робіт на родовищі для підвищення ефективності управління процесами розробки покладів Ключові слова: геометризація, геостатистичний аналіз, каоліни, білизна каолінів, сортова диференціація, варіограмний аналіз, метод Сімпсона, управлыння, управління якістю, технологічні процеси Проведен вариограммный анализ основных показателей качества каолинов. Разработана методика геостатистического подсчета запасов Велико-Гадоминецкого месторождения первичных каолинов с учетом сортовой дифференциации для повышения эффективности управления качеством сырья. Определены объемы залежи каолина Велико-Гадоминецкого месторождения по промышленностям и сортам. Предложена методика оценки погрешности определения объемов выполненных работ на месторождении для повышеня эффективности управления качеством разработки месторождений Ключевые слова: геометризация, геостатистический анализ, каолины, белизна каолинов, сортовая дифференциация, вариограммный анализ, метод Симпсон, управление качеством, технологические процессы UDC 622.1: 622.2
doi:10.15587/1729-4061.2017.103289 fatcat:5jkttnjzlzdtvko7wzoxrxvnia