Memory of titoism: Hegemony frameworks

Todor Kuljic
2010 Filozofija i Društvo  
Apstrakt: U radu se analizira slika današnjeg hegemonog seaeanja na titoizam. Prikazane su raznovrsne instrumentalne redukcije u domaaeoj kulturi seaeanja koje obuhvataju demonizacije i negativne simbolizacije titoizma. Bli e su razmotreni raznovrsni mitovi i ideologizacije kod pamaeenja titoizma, zatim èinioci selektivnog seaeanja i novi sklop seaeanja na titoizam. Uoèeno je da su privatizacija i retradicionalizacija glavni èinioci kreiranja novih okvira za pamaeenje socijalizma i za novu
more » ... izma i za novu negativnu simbolizaciju titoizma.
doi:10.2298/fid1002225k fatcat:xk54oyplpfhxxggz65et2tmcem