ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА INTERNATIONAL WATERCOLOR SOCIALITY ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ГАЛИНИ ОТЧИЧ

Зінчук О.О.
2021
Досліджено мистецьку та виставкову діяльність сучасних представників Української школи аква-релі, зокрема учасників національного українського відділення міжнародного товариства International Watercolor Sociality (далі IWS). Проаналізовано, що сприйняття традицій акварельного доробку національної школи акварелі в поєднанні з інтеграцією новітніх впливів і новаторських підходів формує стійку мистецьку платформу для розвитку та демонстрування творів сучасних майстрів дуалістичної водяної техніки.
more » ... Світоглядною передумовою, що виступає масштабним зовнішнім фактором впливу стало створення міжнародного товариства IWS Globe (2012 р., керівник А. Доган) та, зокрема, IWS Ukraine (2014 р., керівник Л. Ящун), що є вагомою складовою глобальної мережі товариства акварелістів. Здійснено спробу окреслити специфіку діяльності та виставкової активності аквамистців, що є вихідцями з мистецького середовища в Україні та за її межами, в онлайнта офлайн-форматах. Акції, симпозіуми, виставки, лекторії, пленери, майстер-класи, загалом мистецькі проєкти, що стартують з ініціативи великомасштабного товариства IWS Globe, через інтеграцію в поле загальнокультурних про-цесів встановлюють, а часом і визначають межі акварельного мистецтва в плані трансформацій су-часних реалій. Окреслено, що згадане товариство сприяє популяризації та розбудові інтернаціонального співробітництва та налагодженню зв'язків, надає культурно-мистецьку підтримку та сприяє розвитку партнерства мистців. Водночас керівники IWS ставлять акцент на максимальну толерантність щодо кваліфікації, віку, релігійної, політичної, етнічної чи творчої приналежності учасників у сучасному про-сторі візуальної культури. За допомогою каталожних матеріалів відстежено активізацію мистців у міжнародній царині ак-варелей. Прослідковано географічну виставкову активність мистців.
doi:10.24412/2520-6990-2021-17104-4-13 fatcat:jydnvhqtsfbdbh4nrzftfj3tym