Anders, maar ook minder?

Peter F. A. Mulders
2020 Tijdschrift voor Urologie  
Ieder gesprek bevat tegenwoordig in een van de eerste zinnen het woord Corona. Zo ook dit editorial, met een hoofdletter geschreven vanwege de impact van het virus op alles wat we doen. Een tijdschrift heeft daar in eerste instantie minder last van. De vergaderingen van de editorial board gingen al telefonisch en correspondentie on line, Coronaproof. Een veel later effect is dat de hoeveelheid kopij zal afnemen; er worden minder patiënten gezien en veel research ligt relatief stil. Gelukkig
more » ... stil. Gelukkig komen activiteiten in de urologische kliniek weer op gang, maar dat het anders zal worden, is inmiddels wel duidelijk. De artikelen in dit nummer gaan over zorg die een tijd stil heeft gelegen; ze werden ook al vóór de Coronacrisis ter review aangeboden. Het artikel van Jacobs en collega's gaat over PROM/PREM's bij lithiasis. Een interessant onderzoeksthema over een onderwerp dat we vooral van Davinci-prostatectomieën kennen. Mekke en collega's geven in het daarop volgende artikel het TURP/blaassteendilemma goed weer, waarna Jansen en collega's de rol van de testisprothese nog eens onder de aandacht brengen. Nog een gevolg van Corona: COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we elkaar niet fysiek ontmoeten tijdens Prof. dr. P. F. A. Mulders ( ) Afdeling Urologie,
doi:10.1007/s13629-020-00295-7 fatcat:pzoh7r3sfvgp5orr57clhb5g2m