Мiшана задача для нелiнiйного рiвняння типу Ейдельмана з iнтегральним доданком

O.E. Korkuna
2012 Karpatsʹkì Matematičnì Publìkacìï  
В обмеженiй областi розглянуто мiшану задачу для нелiнiйного рiвняння типу Ейдельмана, яке мiстить iнтегральний доданок. Доведено iснування та єдинiсть розв'язку цiєї задачi в просторах Соболєва. Встановлено деякi оцiнки цього розв'язку, залежно вiд вигляду ядра оператора.
doaj:6847adcd42a940b4a8942bc566eed554 fatcat:4dqhm74tfbhdxococowi5vetva