Když jde řídit podnik formou SaaS, tak proč by to nemělo jít v případě státu

Jiří Mráz
2012 unpublished
3 www.unicornuniverse.eu Agenda Občané a firmy očekávají od veřejné správy stále kvalitnější služby s klesající administrativní náročností. V současné ekonomické situaci stát ale nemůže vynakládat na tyto služby rostoucí finanční prostředky. Lze najít řešení tohoto rozporu? Příklady některých zemí ukazují, že budování informačních systémů veřejné správy (IS VS) na základě jasně definované architektury, procesního řízení služeb a využívání center sdílených služeb jsou cesty, jak lze tento rozpor
more » ... ak lze tento rozpor řešit. Na konferenci budeme diskutovat, jak by mohla Česká republika tyto osvědčené praktiky převzít a urychleně implementovat. Paralela mezi řízením podniku a veřejné správy Copyright © 2012 Unicorn Universe 4 www.unicornuniverse.eu Poslání PODNIK: Podnik přidává hodnotu svým zákazníkům pomocí svých produktů a služeb, a to tak, aby bylo dosahováno dlouhodobé prosperity. STÁT: Veřejná správa přidává hodnotu občanům pomocí veřejných služeb, a to tak, aby bylo dosahováno dlouhodobé prosperity (státu, občanů, firem). 5 www.unicornuniverse.eu Řízení "Pořádek je lepší než bordel" Řízení a organizace práce je prostředkem naplňování poslání PODNIK: Vladimír Kovář: "Domnívám se, že je možné v celé řadě případů podrobnějším řízením, nežli je v současnosti obvyklé, získat podniku konkurenční výhodu. Zároveň jsem však přišel na to, že bez potřebné metodiky a její přímé podpory vhodným informačním systémem to není možné." STÁT: Věřím, že je možné v celé řadě případů podrobnějším řízením, nežli je v současnosti obvyklé, poskytovat kvalitnější veřejné služby, a tím zvyšovat konkurenční výhodu celého státu... ... bez potřebné metodiky a její přímé podpory vhodným informačním systémem to není možné.
fatcat:jasffia6fjcnncz3kghqslmwau