EUROMED SERBEST TİCARET ANTLAŞMASININ MENA ÜLKELERİNİN İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tuna Dinç, Yıldız Üniversitesi, İktisat Bölümü, Seçkin Sunal, Yıldız Teknik, Üniversitesi İktisat, Bölümü Yrd, Doç
unpublished
Özet Bu çalışmada, EUROMED serbest ticaret antlaşmasının, MENA ülkelerinin ihracat hacimleri üzerindeki etkisi panel çekim modeli yaklaşımıyla incelenmektedir. Prais-Winsten regresyon analizi sonuçları, tüm model spesifikasyonlarında, EUROMED anlaşmasının MENA ülkelerinin AB ülkelerine olan ihracatını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında ihracat hacimlerinin çekim modeli öngörüleriyle uyumlu bir şekilde ticarete katılan ülkelerin ekonomik büyüklükleri ile pozitif ve
more » ... ındaki uzaklık ile negatif bir ilişki içinde olduğu bulgulanmıştır. Ticari partnerler ile ortak bir dil paylaşımı ise tüm spesifikasyonlarda ihracat akımları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Abstract This paper analyzes the effect of EUROMED free trade agreement on the export volumes of MENA countries to the EU, through panel gravity approach. The results of Prais-Winsten regression reveal that EUROMED has positively affected the export volumes mentioned. Moreover, volume of exports are found out to be positively related to the size of economies involved in mutual trade and negatively related to the distance between countries. Having a common language with trade partners has a significant effect on flows of export under all model specifications.
fatcat:krhdetmh2jhcrn2564ntnsewl4