A Közép-Tisza-vidék első jelentős vízrendezési munkálata: a Mirhó-gát építése [chapter]

Sándor Rózsa
2021 Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác  
ÉPÍTÉSE emlékülés a Mirhó-gát megépítésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk. Tóth Albert. Kisújszállás. 1987. 18.; Károlyi Zsigmond -Nemes Gerzson: A Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. (895-1846) (Vízügyi Történeti Füzetek I.) Bp. 1975. 85-86.; Deák András: A Tiszaszabályozás történelmi háttere. In. Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Bp. 2014. 315.
doi:10.46403/akitclioelbuvolt.2021.267 fatcat:zerpnlqgyreutikgob7bffwfo4