Redevoeringen

1856 De Economist  
REDEVOERINGEN O1 ~ H~T VRLIE-HANDELSCONGRES Tm BRUSSEL. De Heer Er.IlqK STERK (vau's Gravenhage): Mijne Heeren! Geeu land stelt meer belang in de vraagstukken der handelsvrijheid, dan Holland, mijn dlerbaar vaderland. Zij moeten dus voor mij, een der oudste en meest volhardende kampvechters der goede zaak, belang inboezemen. Het genoegen 't welk ik ondervind om bij Uu'a vergadering tegenwoordig te zijn, wordt dan ook zeer verhoogd door de voldocning dat ik u kan verklaren, dat Holland op een
more » ... r goeden weg is, an dat wij, in vergelijking met de meeste andere nation, reeds zoo vele vorderingen hebben gemaakt, dat wij in dit opzigt reel te vorderen, maar zeer welnig te bekenne~ hehhen. --Tijdans de vereeniging met Belgii~, was hat zoo-
doi:10.1007/bf02199194 fatcat:yrzkvwdsdnfpzgt57bzxlnp2ay