Ks. Waldemar Chrostowski, Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Wydawnictwo M, Apostolicum, Kraków–Ząbki 2015, 500 s

Michał Liana
2018 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
doi:10.21906/rbl.477 fatcat:eod5ehhb3zf3xib37iknu6c5bq