Education and Science (MES) of Ukraine

Tsvihun Student
International Scientific Journal "Internauka   unpublished
International Scientific Journal "Internauka" http://www.inter-nauka.com/ Технічні науки УДК 004.418 Цвігун Данііл Олександрович Студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Коваленко Олександр Сергійович Доктор медичних наук, професор Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України Цвигун Даниил Александрович Студент Национальный технический университет страны «Киевский
more » ... иевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Коваленко Александр Сергеевич Доктор медицинских наук, проффесор Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН Украины и МОН Украины
fatcat:347z4ycl3ndoxn2iw347eoimoa