Concha Győző államelméletének alapköve

Tamás Vasas
2020 Pro Futuro  
Kutatásom módszertani célja az volt, hogy a Concha által használt anomália-értékű, sajátos, egyedi fogalmak jelentését, azoknak funkcionális szerepét és hasznosíthatóságát elemezve mutassam be, hogy alkotmányelméletének sajátosságai milyen módon épültek be állambölcseleti rendszerébe, és azok napjaink állam- és jogtudományi terminológiájában milyen befogadásra kerültek, és milyen módon váltak interpretálhatóvá. Mindezeket úgy vizsgáltam, hogy Concha megállapításait összevetettem az őt megelőző
more » ... tem az őt megelőző államelméleti gondolkodók tematikus szempontból egyező felvetéseivel, kérdéseivel, az alkotmánytan időtlen probléma-köreivel, valamint kortársai, illetve az őt követő eszmetörténeti, illetve állam- és jogtudományi irányzatok és azok jeles képviselőinek megállapításaival. Kutatási eredményeim Concha szóhasználatának és alkotmányelméleti értekezéseinek mai nyelvezetünk szerinti értelmezése, alkotmányelméleti koncepciójának bemutatása és értékelése.
doi:10.26521/profuturo/2020/1/7543 fatcat:owsdkrf3q5hjzdmjwmkjalvpru