In memory of Lidia Vasil'evna Kurnosova
Pamyati Lidii Vasil'evni Kurnosovoj

Yu.N. Vavilov, T.I. Galkina, Vitalii L. Ginzburg, Aleksandr V. Gurevich, N.S. Kardashev, V.G. Kurt, Andrei N. Lebedev, Gennadii A. Mesyats, N.M. Nesterova, Yu.I. Stozhkov, N.P. Topchiev, M.I. Fradkin
2006 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0176.200609n.1017 fatcat:v3r5obpolnhjrpef5cv7htravq